Koninklijke Hondenschool voor alle rassen Deinze Waak En Zie

° Door te werken met een ‘wisselsysteem’, waarbij we elke maand doorschuiven, moet niet iedereen het plein helpen

    opzetten en/of afbreken. Tevens valt agility dan maar 1 maand van de drie samen met de gehoorzaamheidsles.


° In de uurregeling wordt 15 min. extra tijd voorzien voor diegenen die starten, want die moeten helpen opzetten.

    Voor de laatste groep wordt 15 min. extra tijd voorzien om samen met de instructeur te helpen afbreken.


° Vraag aan de instructeurs Sylvie of Anneleen in welke groep je les kan volgen :


          beginners = toestellen aanleren.


          gevorderden = toestellen zijn gekend (uitz. palen), parcours aanleren.


          wedstrijdspelers

Lesuren agility :

Puppies, starters en beginners en gevorderden worden door de lesgevers in een groep ingedeeld !

Lesuren :

Daar we de lesuren steeds dienen aan te passen aan de huidige Coronamaatregelen verwijzen we u graag door naar onze ledenpagina’s  voor de huidige trainingsuren.